โลโก้เว็บไซต์ แจ้งการทำบัตร เข้า - ออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แจ้งการทำบัตร เข้า - ออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           แจ้งบุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ทุกท่าน เนื่่องด้วยงานบริการจะดำเนินการคัดกรองบุคคล เข้า – ออก ภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำบัตร เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยฯ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำบัตร เข้า – ออก มหาวิทยาลัยฯ ให้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้แล้วยื่นได้ที่งานบริการ ชั้น 3 หรือที่ห้องเอกสารการพิมพ์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-723979 ต่อ 1251 

ดาวน์โหลดเอกสารที่ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/02/20170210103332_82607.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา