โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-02-10

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 1/2559
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559  >> คลิกดูรายละเอียด >> อ่านต่อ


แจ้งการทำบัตร เข้า - ออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           แจ้งบุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ทุกท่าน เนื่่องด้วยงานบริการจะดำเนินการคัดกรองบุคคล เข้า – ออก ภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำบัตร เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยฯ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำบัตร เข้า – ออก มหาวิทยาลัยฯ ให้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้แล้วยื่นได้ที่งานบริการ ชั้น 3 หรือที่ห้องเอกสารการพิมพ์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053... >> อ่านต่อ


โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา สำหรับสถาบันการศึกษาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชชคาม 2 ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา