โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 432 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดกิจกรรมโครงการ "ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริการธุรกิจ ประธานเปิดโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของ นศ.คณะบริหารฯ ทุกสาขา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนศ.ในแต่ละสาขา ณ ลานจอดรถ อาคารบริหารธุรกิจฯ และตามด้วยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพ้นบ้าน ณ โรงยิมเนเซียม มทร.ล้านนา ชร.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา