โลโก้เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เข้าพบผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เข้าพบผู้บริหาร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 13.30 น. ตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2560 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา