โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการตลาดนำนักศึกษาออกดูงานนอกสถานที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการตลาดนำนักศึกษาออกดูงานนอกสถานที่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการเปิดมุมมองความคิดนำธุรกิจด้วยการตลาด นำนักศึกษาปีสุดท้ายออกศึกษาดูงาน โดยมีอาจารย์หลักสูตรการตลาดเป็นผู้ควบคุม ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันแรก(31 มกราคม 2560) เยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ป่าชายเลนแห่งนี้ใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จ.จันทบุรี ในวันที่2 (1 กุมภาพันธ์ 2560) ศึกษาดูงาน ณ ฐานทัพเรือ สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อรับฟังวิทยากรบรรยาย สิ่งมีชีวิตรอบๆทะเล และแนะนำการปลูกปะการังเทียม เพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง และในวันที่ 3 (2 กุมภาพันธ์ 2560) ศึกษาดูงาน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ดูงานในส่วนของการผลิต-การส่งออกผลิตภัณฑ์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่าออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา