โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-02-03

ขอเชิญติดตามชมและให้กำลังใจนักกีฬา มทร.ล้านนา ในการแข่งขันกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 UTK Games
ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาตัวแทน มทร.ล้านนา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาล... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)" ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ และแนวทางสู่สายงานทางด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจากคุณแสงตะวัน อ่อนน่วม ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ต ออฟ โคราช จำกัด, ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา เลขานุการคณะอนุกรรมการงานด้าน... >> อ่านต่อ


ทีมโค้ช มทร.ล้านนา ชร. พานักศึกษาขอพรสิ่งศักดิ์
ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

บ่ายวันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2560) ทีมโค้ช มทร.ล้านนา ชร. พานักศึกษาขอพรสิ่งศักดิ์ในมหาวิทยาลัย เพื่อออกเดินทางร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK games” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา คว้ารางวัลชมเชยการประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ในงาน RMUTKM+2
ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา  เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมกับสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10  (Knowledge Management to Learn... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการตลาดนำนักศึกษาออกดูงานนอกสถานที่
ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการเปิดมุมมองความคิดนำธุรกิจด้วยการตลาด นำนักศึกษาปีสุดท้ายออกศึกษาดูงาน โดยมีอาจารย์หลักสูตรการตลาดเป็นผู้ควบคุม ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันแรก(31 มกราคม 2560) เยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ป่าชายเลนแห่งนี้ใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรม... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)" ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ และแนวทางสู่สายงานทางด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจากคุณแสงตะวัน อ่อนน่วม ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ต ออฟ โคราช จำกัด, ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา เลขานุการคณะอนุกรรมการงานด้าน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา