โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 550 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)" ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ และแนวทางสู่สายงานทางด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจากคุณแสงตะวัน อ่อนน่วม ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ต ออฟ โคราช จำกัด, ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา เลขานุการคณะอนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณยงยุทธ พลอยทับทิม, คุณฐิติรัตน์ ภูมิประภาพงศ์ บริษัท ที แอคเคานท์ จำกัด (สำนักงานบัญชีคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่), คุณสุนัณญา มุงคุณคำชาว,คุณวรรณา ตุ้มทองคำ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคุณโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู้อำนวยการกองกำกับบัญชีธุรกิจ และท่าน วิทยากรที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ และ ห้อง 2101 อาคารบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ชร.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา