โลโก้เว็บไซต์  กิจกรรมออกกำลังกาาย มทร.ล้านนา ชร. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมออกกำลังกาาย มทร.ล้านนา ชร.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 381 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           บ่ายวันนี้ (1 ก.พ. 60) เวลา 15.00 -16.30 น. บุคลากร มทร.ล้านนา ชร. ร่วมใจกันออกกำลังกาย ในกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เป็นผู้นำเต้นแอโรบิค ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ชร.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา