โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-02-01

กิจกรรมออกกำลังกาาย มทร.ล้านนา ชร.
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

           บ่ายวันนี้ (1 ก.พ. 60) เวลา 15.00 -16.30 น. บุคลากร มทร.ล้านนา ชร. ร่วมใจกันออกกำลังกาย ในกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เป็นผู้นำเต้นแอโรบิค ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ชร. >> อ่านต่อ


สวัสดีปีใหม่
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2560) ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย มอบหมายคุณณภัทร ปัญญาวงค์ เลขานุการผู้บริหาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 แด่ท่าน พ.ต.อ.จิรภัทร มุ่งดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน นายวชิร ดวงแสงทอง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน นายทรงเพชร ใจทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และนางศิวตา เตชะเนตร ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหาร... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะอนุกรรมการ
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

บ่ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 งานทรัพยากรมนุษย์ มทร.ล้านนา ชร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสรุปผลการร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ชร. >> อ่านต่อ


จตุรมิตรนัดแรก AJ RMUTL FC VS MFU STAFF FC
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวานนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 17.00 น. จตุรมิตรคู่แรกระหว่างทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ชร. (AJ RMUTL FC) VS ทีมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU STAFF FC) ผลการแข่งขัน 1:2 ณ สนามกีฬา มทร.ล้านนา ชร. นัดหน้าทีม อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ชร. (AJ RMUTL FC) เยือน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (CRRU) ณ สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 >> อ่านต่อ


ทุน R4T แบบฟอร์ม ง.8 ปีงบประมาณ 2560 และประวัติย่อนักวิจัย
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8 ปีงบประมาณ 2560 และประวัติย่อนักวิจัย สำหรับทุน R4Tได้ที่เมนูเอกสารดาวน์โหลด หรือดาวน์โหลดโดยตรง >> Download >> อ่านต่อ


โครงการ Young & Smart Accountants วันที่ 1
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          เช้าวันนี้ (1 ก.พ. 60) สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)" เพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ และแนวทางสู่สายงานทางด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจากคุณแสงตะวัน อ่อนน่วม ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ต ออฟ โคราช จำกัด และ ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา เลขานุก... >> อ่านต่อ


ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพาน ครั้งที่ 2/2560
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 8.30 น. นางรัญชนา นำอิน หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อรับมอบนโยบายและหารือข้อรา... >> อ่านต่อ


ร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ภฤศพงศ์  เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10  ภายใต้หัวข้อ  "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"  (Knowledge Management to Learning Organization: KM to LO) ระว่างวันที่ 30 มกราคม  -   2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา เป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา