โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะอนุกรรมการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมคณะอนุกรรมการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บ่ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 งานทรัพยากรมนุษย์ มทร.ล้านนา ชร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสรุปผลการร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ชร.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา