โลโก้เว็บไซต์ สวัสดีปีใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สวัสดีปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 655 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2560) ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย มอบหมายคุณณภัทร ปัญญาวงค์ เลขานุการผู้บริหาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 แด่ท่าน พ.ต.อ.จิรภัทร มุ่งดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน นายวชิร ดวงแสงทอง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน นายทรงเพชร ใจทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และนางศิวตา เตชะเนตร ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย


คลังรูปภาพ : สวัสดีปีใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา