โลโก้เว็บไซต์ ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพาน ครั้งที่ 2/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพาน ครั้งที่ 2/2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 8.30 น. นางรัญชนา นำอิน หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อรับมอบนโยบายและหารือข้อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอพาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา