โลโก้เว็บไซต์ นำเสนอเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สำหรับการประมงและอุตสาหกรรมอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นำเสนอเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สำหรับการประมงและอุตสาหกรรมอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 356 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (27มกราคม 2560) เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำเสนอเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สำหรับการประมงและอุตสาหกรรมอาหาร ให้แก่กลุ่มเกษตกรสหกรณ์ประมงอำเภอพาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับปลาน็อคน้ำและการขนส่งระยะไกล โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีดร.รัตนาพร นรรัตน์ Prof Dr.Kiyoshi Yoshikawa และคณะทำงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สหกรณ์การประมง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา