โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-01-27

นำเสนอเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สำหรับการประมงและอุตสาหกรรมอาหาร
ศุกร์ 27 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          วันนี้ (27มกราคม 2560) เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำเสนอเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สำหรับการประมงและอุตสาหกรรมอาหาร ให้แก่กลุ่มเกษตกรสหกรณ์ประมงอำเภอพาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับปลาน็อคน้ำและการขนส่งระยะไกล โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีดร.รัตนาพร นรรัตน์ Prof Dr... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับ สสว. สวทช. จัดกิจกรรมฯ
ศุกร์ 27 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับ สสว. สวทช. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ITAP)มทร.ล้านนา ภายใต้ กิจกรรมสร้างความรู้และการเข้าถึงบริการ ITAP แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2560 โดย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยทีมวิทยากร คุณสมศรี พุทธานนท์ ที่ปร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา