โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับ สสว. สวทช. จัดกิจกรรมฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับ สสว. สวทช. จัดกิจกรรมฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับ สสว. สวทช. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ITAP)มทร.ล้านนา ภายใต้ กิจกรรมสร้างความรู้และการเข้าถึงบริการ ITAP แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2560 โดย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยทีมวิทยากร คุณสมศรี พุทธานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสโปรแกรม ITAP สวทช.ภาคเหนือ, คุณณัฐรดา แก้วชื่นชัย ที่ปรึกษาโปรแกรม ITAP สวทช.ภาคเหนือ และคุณพิชญา ศรีพรหมมา ผู้ประสานงาน หน่วยงานร่วมดำเนินงาน Talent Mobility มทร.ล้านนา ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการและแนวทางการทำงาน ที่ผ่านมาของ ITAP, กลไกลการสนับสนุน SMEs ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ แนะนำโครงการ Telent Mobility โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนและ SMEs ไทย และปิดท้ายด้วยกิจกรรม การปรึกษาปัญหาเบื้องต้นโดยทีมอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา