โลโก้เว็บไซต์ มอบของขวัญแก่ทีมนักศึกษาแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มอบของขวัญแก่ทีมนักศึกษาแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 419 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บ่ายวันนี้ (26 มกราคม 60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ชร. ได้มอบของขวัญแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงษ์ กุลมะโฮง นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ, นางสาวพฤกษ์ จันทร์เพ็ญ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ, นายชวลิต ลือเดช นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประเภทโต้วาที(ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายโดยมี Mr.Jon Christopher Oxford อาจารย์ธิษณา ศรัทธารัตน์ธนา เป็นผู้ควบคุมทีมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา