โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. สวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีป่าก่อดำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. สวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีป่าก่อดำ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 364 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เช้าวันนี้ 24 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทัพยากรเชียงราย และอาจารย์ศิรินาฏ จันทนะเปลิน หัวหน้าประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ชร. เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณดำรงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ และเดินเยี่ยมชม โรงเรียนเทศบาล 1 ตำบลป่าก่อดำ ณ สำนักงานเทศบาลป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา