โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-01-24


มทร.ล้านนา ชร. สวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีป่าก่อดำ
อังคาร 24 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          เช้าวันนี้ 24 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทัพยากรเชียงราย และอาจารย์ศิรินาฏ จันทนะเปลิน หัวหน้าประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ชร. เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณดำรงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ และเดินเยี่ยมชม โรงเรียนเทศบาล 1 ตำบลป่าก่อดำ ณ สำนักงานเทศบาลป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย >> อ่านต่อประชาสัมพันธ์ประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๑๙ หมวดอักษร ขย
อังคาร 24 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๑๙ หมวดอักษร ขย จำนวน ๓๐๑ หมายเลข ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. ๐-๕๓๒๗-๐๔๑๒ >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ชร. เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายอำเภอแม่ลาว
อังคาร 24 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

           เช้าวันนี้ 24 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทัพยากรเชียงราย และอาจารย์ศิรินาฏ จันทนะเปลิน หัวหน้าประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ชร. เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายอำเภอแม่ลาว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


Singha Biz Course 9 โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษของ
อังคาร 24 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                บริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัโโครงการฝึกงาน  ระหว่างช่วงปิดเทรมภาคฤดูร้อน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริงในภาคสนาม โดย บริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จะมาดำเนินการเปิดบูธที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์... >> อ่านต่อ


นศ. มทร.ล้านนา ชร. ชนะเลิศการประกวดโต้วาที(ภาษาอังกฤษ)การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
อังคาร 24 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประเภทโต้วาที(ภาษาอังกฤษ) วันนี้ (24 มกราคม 2560) ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ส่งนักศึกษาเ... >> อ่านต่อ


รายงานผลการดำเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน”
อังคาร 24 มกราคม 2560 / ข่าวอบรม/เสวนา

      วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ได้รับเกียรติจากผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนารายงานผลการดำเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน” โดยนายนายภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว จัดโดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ ๒๔... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา