โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๑๙ หมวดอักษร ขย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์ประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๑๙ หมวดอักษร ขย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 335 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๑๙ หมวดอักษร ขย จำนวน ๓๐๑ หมายเลข ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. ๐-๕๓๒๗-๐๔๑๒ , ๐-๕๓๒๗-๗๑๕๖, ๐๘-๔๗๓๕-๘๘๙๙, ๐๙-๒๖๙๒-๙๙๙๙ และ ๐๘-๑๗๒๑-๗๙๙๙


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา