โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายอำเภอแม่ลาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายอำเภอแม่ลาว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 738 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เช้าวันนี้ 24 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทัพยากรเชียงราย และอาจารย์ศิรินาฏ จันทนะเปลิน หัวหน้าประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ชร. เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายอำเภอแม่ลาว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา