โลโก้เว็บไซต์ Singha Biz Course 9 โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษของ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Singha Biz Course 9 โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษของ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 633 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                บริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัโโครงการฝึกงาน  ระหว่างช่วงปิดเทรมภาคฤดูร้อน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริงในภาคสนาม โดย บริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จะมาดำเนินการเปิดบูธที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.singhabizcourse.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา