โลโก้เว็บไซต์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรการตลาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรการตลาด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 599 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (17 มกราคม 2560) คุณสรธร อุ่นอารมย์ ตำแหน่ง Division Manager - Development and Engagement และคุณมุกดา มานะมุติ ตำแหน่ง Training and Development Manager ศูนย์บริการการศึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมระยะสั้น (Soft Trainning Courses) ได้แก่หลักสูตร English for Sale Staff และหลักสูตร Cross cultural Management แก่นักศึกษาทุนเซ็นทรัล ณ ห้อง Marketing Hall คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา