โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-01-17

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร
อังคาร 17 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

               คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ เข้าสวัสดีปีใหม่ศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรการตลาด
อังคาร 17 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (17 มกราคม 2560) คุณสรธร อุ่นอารมย์ ตำแหน่ง Division Manager - Development and Engagement และคุณมุกดา มานะมุติ ตำแหน่ง Training and Development Manager ศูนย์บริการการศึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมระยะสั้น (Soft Trainning Courses) ได้แก่หลักสูตร English for Sale... >> อ่านต่อกำหนดการจัดงานและการแต่งกายในงานครบรอบ 12 ปี มทร.ล้านนา
อังคาร 17 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยวันที่ 18 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขึ้น โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ณ บริเวณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา(ดังกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้) ดังนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในการแต่งกายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวดังนี้1.ผู้บริหาร คณาจารย์ชายขอความร่วมมือสวมเสื้อเชิ้ดสีขาว เนคไทสีดำ กางเกงสีดำ/ผู้บริหาร คณาจารย์หญิงขอความร่วมมือสวมชุดสุภาพไว... >> อ่านต่อ
การประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อังคาร 17 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          เช้าวันนี้ 17 มกราคม 2560 ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์, คุณเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์, ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์, ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล, ดร.ปุณยสิริ บุญเป็ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะผู้บริหารและหัวหน้าหลักสูตร มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เพื่อสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทย... >> อ่านต่อ


ปฏิทินการศึกษา 2560
อังคาร 17 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  คลิกดูรายละเอียด  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา