โลโก้เว็บไซต์ การประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 578 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เช้าวันนี้ 17 มกราคม 2560 ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์, คุณเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์, ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์, ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล, ดร.ปุณยสิริ บุญเป็ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะผู้บริหารและหัวหน้าหลักสูตร มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เพื่อสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา