โลโก้เว็บไซต์ โครงการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้แก่บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้แก่บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ธันวาคม 2559 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้แก่บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ในระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมศิลามณี รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างวัฒธนธรรมองค์กรที่ดี ในการปฏิบัติงาน เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการทำงานระหว่างบุคลากรอันนำมาสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1324252004304553.1073742533.242929615770136&type=1&l=3999927b62
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา