โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 

    บัดนี้หมดเขตรับสมัคร และคณะกรรมการได้พิจรณาคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามบัญชีแนบท้าย  โดยมีกำหนดการดังนี้ 

 วันที่ 28 ธันวาคม 2559   สอบข้อเขียน     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องบรรยา 1 อาคาร อำนวยการ
 วันที่ 28 ธันวาคม 2559   สอบสัมภาษณ์   เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพฯ อาคาร อำนวยการ
 วันที่ 29 ธันวาคม 2559   ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/
 วันที่   4 มกราคม 2560    รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ เวลา 08.00 น. ณ ห้องงานทรัพยากรมนุษย์ ชั้น2 อาคาร อำนวยการ>>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา