โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-12-23

คณะวิทย์ฯ จัด 2 โครงการฯ สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

คณะวิทยาศาสตร์ลและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการเปิดพิธี จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการกระตุ้นติดตามบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จัดทำผลงานทางวิชาการ และ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็ม STAM ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559     บัดนี้หมดเขตรับสมัคร และคณะกรรมการได้พิจรณาคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามบัญชีแนบท้าย  โดยมีกำหนดการดังนี้  วัน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา