โลโก้เว็บไซต์ อำเภอพาน คณะสงฆ์อำเภอพาน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมเตรียมความพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อำเภอพาน คณะสงฆ์อำเภอพาน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมเตรียมความพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2559) อาจารย์ภีราวิชญ์   ชัยมาลา หัวหน้างานศูนย์วัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาววรินยา  อุโมงค์เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 กับนายอำเภอพานและคณะสงฆ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพาน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ สนามฟุตบอล มทร.ล้านนา เชียงราย 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา