โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-11-24


อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การท่องเที่ยวตามรอยพ่อ : การจัดการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้พึ่งตนเองและเศรษฐกิจพอเพียง”
พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

               มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2559 The 5 th Tourism Imaginations 2016 โดยเชิญ อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 40 วัน
พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

                   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  เวลา 18.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพร... >> อ่านต่อ


แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ส่วนกลาง)
พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เรียนผู้ใช้บริการสารสนเทศ ของ มทร.ล้านนา เนื่องด้วยกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.มทร.ล้านนา) มีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จะดำเนินการปิดปรับปรุง เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ *** ส่งผลกร... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา