โลโก้เว็บไซต์ ประกาศวิจารณ์ ร่างขอบเขตของซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและไมโครโปรคอนโทรลเลอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศวิจารณ์ ร่างขอบเขตของซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและไมโครโปรคอนโทรลเลอร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ ร่างขอบเขตของซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและไมโครโปรคอนโทรลเลอร์

ระยะเวลาเสนอแนะ          วิจารณ์ :  24 พฤศจิกายน 2559 -  29 พฤศจิกายน 2559

    สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ได้ที่ :-

สถานที่ติดต่อ                งานพัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์                      0-53723972 – 6 ต่อ 1231

โทรสาร                       0-53723977 - 8 ต่อ 1231

เว็บไซด์                        http://www.chiangrai.rmutl.ac.th

E-Mail                       kanungnart@rmutl.ac.th /  kanungnart@gmail.com


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1. TOR

2. ราคากลาง

3. ร่างเอกสารประกวดราคา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา