โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการ มอบผลิภัณฑ์ให้กับ มทร.ล้านนา เชียงราย ภายใต้กิจกรรม MG รุ่นใหม่ นำใจด้วยจิตอาสา นำคุณค่าสู่ชุมชน  ภายใต้โครงการ “MG Inspiring Thoughts 2016” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการ มอบผลิภัณฑ์ให้กับ มทร.ล้านนา เชียงราย ภายใต้กิจกรรม MG รุ่นใหม่ นำใจด้วยจิตอาสา นำคุณค่าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการ “MG Inspiring Thoughts 2016”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 276 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม : MG รุ่นใหม่ นำใจด้วยจิตอาสา นำคุณค่าสู่ชุมชน  ภายใต้โครงการ “MG Inspiring Thoughts 2016” ในรายวิชาการบริหารโครงการ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับน้ำยาล้างจานยี่ห้อทั่วไปตามท้องตลาด โดยนักศึกษาได้มอบผลิภัณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้ทดลองนำไปใช้ โดยมี ดร.อังกูร  ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา