โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-11-16

ประกาศปรับปรุงร่างขอบเขตของซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน อาคารเรียนรวม และห้องปฎิบัติการพร้อมครุภัณฑ์
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ในการเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ฯ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏว่า มีข้อวิจารณ์ ในประเด็นดังนี้ >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 และประกาศผลการตัดสินการประกวด ในวันที่ 31 มกราคม 2560  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอย... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการ มอบผลิภัณฑ์ให้กับ มทร.ล้านนา เชียงราย ภายใต้กิจกรรม MG รุ่นใหม่ นำใจด้วยจิตอาสา นำคุณค่าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการ “MG Inspiring Thoughts 2016”
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

                   นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม : MG >> อ่านต่อมทร.ล้านนา จับมือ คณะแพทย์ฯ มช.วิจัยพัฒนาเครื่องมือให้ตอบโจทย์การใช้งานทางการแพทย์ได้อย่างแท้จริง
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์สาคร ปันตา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดขบวนกระทงใหญ่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวราชมงคลล้านนา
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยตกแต่งขบวนกระทงใหญ่ในแนวคิด “สะเปาแก้ว แพรวฟ้า พระบารมี มหาจักรี ภูมิพล”เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  โดยใช้สะเปาแก้ว หรือส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา