โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน การคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน การคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง"แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2567 ระดับเขต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดย ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน การคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2567 ระดับเขต ในนามเครือข่ายสถาบันการศึกษา เพื่อให้ข้อมูลความร่วมมือมือด้านการพัฒนา ต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่และนวัตกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านท่าหล่ม หมู่ 4 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา