โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           26 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขา และหัวหน้าหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา