โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรม เรื่อง เทคนิคการร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร สำหรับสิ่งประดิษฐ์และกรรมวิธีเฉพาะสาขาผ่านระบบ E-FILLING ONLINE | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรม เรื่อง เทคนิคการร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร สำหรับสิ่งประดิษฐ์และกรรมวิธีเฉพาะสาขาผ่านระบบ E-FILLING ONLINE

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                       วันที่ 20 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร สำหรับสิ่งประดิษฐ์และกรรมวิธีเฉพาะสาขาผ่านระบบ E-FILLING ONLINE ให้กับนักเรียนและบุคลากร จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รวมทั้งผู้ที่สนใจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์พงษ์  เสนาบุตร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง 1306 อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์(ฝั่งศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา