โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 3 (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 2  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 3 (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 31  พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ , ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 3 (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 2 โดย รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี  พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้รับผิดชอบแต่ละด้านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา