โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 พฤษภาคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 334 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                               ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา หน่วยสวัสดิการและบริการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จำนวน 9 ทุน ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้  นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนดังกล่าว ให้ส่งหลักฐานการรับทุนที่ห้องพยาบาล สำนักงานกิจการนักศึกษา(อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น2) ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2567  เวลา 08.30 – 16.30 น หรือส่งไปรษณีย์ที่อยู่ งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (ทุนเรียนดี) 99  หมู่10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

>>>>>>ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน<<<<<

เอกสารที่ใช้แนบเพื่อขอรับทุนมีดังนี้

            1.เอกสารใบสำคัญรับเงิน                                                                จำนวน 2 แผ่น

            2.หนังสือขอรับเงินผ่านธนาคาร                                                       จำนวน 2 แผ่น

            3.สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                 จำนวน 2 แผ่น

            4.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                จำนวน 2 แผ่น

            5.หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                         จำนวน 2 แผ่น 

ติดต่อสอบถาม นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม

Tel. 053-723979 ต่อ 2112

ID:Line 0956757675
Facebook : จิณณ์ณิชา  อินยะพรม

- แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate On

ใบสำคัญรับเงินของส่วนกลาง

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา