โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบปะหารือกับ ผอ.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อวางแผนการดำเนินประจำปี 2567  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบปะหารือกับ ผอ.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อวางแผนการดำเนินประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 71 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                          รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยนางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงรายและทีมงาน  ลงพื้นที่ติดตามงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งได้พบปะหารือกับท่านประวิทย์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่รับผิดชอบบริเวณศาลา มทร.ล้านนา, การวางแผนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ของปี 2567, การปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำไหลผ่านแปลงผักของ มทร.ล้านนา, พร้อมทั้งมอบข้าวอินทรีย์ ราชมงคลเชียงราย ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานดูแลแปลงผัก ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา