โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเรียนควบ 2 ปริญญา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเรียนควบ 2 ปริญญา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤษภาคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 66 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ร่วมตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเรียนควบ 2 ปริญญา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อสำรวจหาความต้องการผู้เรียนและแนวโน้มในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาเรียนควบ 2 ปริญญา  เพื่อทางมหาวิทยาลัยฯ จะได้นำมาพัฒนาและเปิดหลักสูตรให้ตามความต้องการผู้เรียนและสถานประกอบต่อไปต่อไป โดยสามารถร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/8JDqohvgv1rPmf4X7 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา