โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   3 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมทำบุญตักบาตร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายและระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 สามเณรทั้ง 6 รูป จะเดินทางกลับมาศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าซาง ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายในการนี้อำเภอพานจึงได้ให้หน่วยงานราชการร่วมทำบุญตักบาตร ระหว่างวันที่23 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ ลานที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา