โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนอายุ 12 - 18 ปี ร่วมกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์เคลื่อนที่ กับหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนอายุ 12 - 18 ปี ร่วมกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์เคลื่อนที่ กับหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1874 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลบีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนอายุระหว่าง 12 - 18 ปี เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายหุ่นยนต์เคลื่อนที่" ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2567 (3 วัน 2 คืน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ และขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่เบื้องต้น พร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมเปิดโลกการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต และกิจกรรมทักษะวิชาการและวิชาชีวิตเบื้องต้น (College of Intergraded) โดยทีมจากสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัตและหุ่นยนต์ไทย TARA และอาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมน้องๆจะได้รับหุ่นยนต์ที่ตนเองประกอบกลับบ้านทุกคน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/fe8xyDuYzWFPguDR7  (ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท รวมอาหารและที่พัก)  รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ : 089-2624838


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา