โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. TOR
2. BOQ
3. ร่างเอกสารประกวดราคา
ระยะเวลาเสนอแนะ          วิจารณ์ :  8 พฤศจิกายน 2559 -  11 พฤศจิกายน 2559
    สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ได้ที่ :-
สถานที่ติดต่อ                งานพัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
โทรศัพท์                      0-53723972 – 6 ต่อ 1231
โทรสาร                       0-53723977 - 8 ต่อ 1231
เว็บไซด์                        http://www.chiangrai.rmutl.ac.th
E-Mail                       kanungnart@rmutl.ac.th /  kanungnart@gmail.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา