โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-11-08

ประกาศ ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เปิดรั้วมหาวิทยาลัยจำหน่ายข้าวหอมมะลิ เกรด A ปลอดสารพิษ พันธุ์ปทุมธานี 1 เพื่อช่วยเหลือเกษตกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซื่อข้าวสารหอมมะลิเกรด A ปลอดสารพิษ พันธุ์ปทุมธานี 1  ในวันนี้เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม หน้าป้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ.ห้วยแก้ว  โดยกิจกรรมดังกล่าว รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้นำข้าวสารจากเกษตกรภายในอำเภอบ้านกร่าง จ.พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้าร่วมโครงการสีข้าวฟรีด้วย โรงสีข้าวต้นแบบของมหาวิทยาลัย มาจำหน่ายให้กับประชนทั่วไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตกรผู้ปลูกข้า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา