โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบเกียรติบัตรสมาชิกวุฒิสภา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบเกียรติบัตรสมาชิกวุฒิสภา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          9 เมษายน 2567 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดย ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้กับทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อแสดงว่าทางมหาวิทยาลัยสมควรได้รับการยกย่องในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ในการที่มุ่งมั่น สร้างคุณประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืน โดยนางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงรายเป็นผู้รับมอบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา