โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่  รอบ 2 สอบตรง Exam direct  ประจำปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ 2 สอบตรง Exam direct ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 23 มีนาคม 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันเสาร์ที่  22 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จัดการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และ ระดับ ปวส. ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า ปวส.สาขาวิชาช่างโยธา  และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  หลักสูตรการบัญชี  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การจัดการทางธุรกิจ การตลาดและการตลาดดิจิทัล การจัดการโลจิสติกส์เวลา 09.00 น.  ณ อาคารสำนักงานบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา