โลโก้เว็บไซต์ ทุนมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทุนมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มกราคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ด้วยมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ที่ศึกษาทางด้านวิศวกร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพื่อขอรับทุนได้ที่ หน่วยบริการและสวัสดิการ ชั้น 2 อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา หรือโทรสอบถามได้ที่ 053-723979 ต่อ 2002 หรือ ID Line : 0956757675 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา