โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการพิธีซ้อยย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กำหนดการพิธีซ้อยย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 ธันวาคม 2566 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 378 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา  2565

ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 


ดาวน์โหลดกำหนดการพิธีซ้อยย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
1. หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกซ้อมและเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.แบบตอบรับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
3. กำหนดการพิธีซ้อยย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา