โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องผลสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ครั้ง 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่องผลสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ครั้ง 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2 กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา