โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงรายร่วมกับ ผู้บริจาคที่ดิน ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย และมณฑลทหารบกที่ 37 เชียงราย ประชุมหารือร่วมกันเพื่อดำเนินการสำรวจแนวเขต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงรายร่วมกับ ผู้บริจาคที่ดิน ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย และมณฑลทหารบกที่ 37 เชียงราย ประชุมหารือร่วมกันเพื่อดำเนินการสำรวจแนวเขต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ผู้บริจาคที่ดิน ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย และมณฑลทหารบกที่ 37 เชียงราย ประชุมหารือร่วมกันเพื่อดำเนินการสำรวจพิกัดที่ถูกต้อง โดยลงพื้นที่สำรวจพิกัดที่ดินราชพัสดุ แปลงที่ 1 ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามความประสงค์ของผู้บริจาคที่ดิน และเป็นไปตามระเบียบของกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา