โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสมัครในรอบ 1/2 และ 1/3 Quota/Portfolio & GPA ประจำปีการศึกษา 2567  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสมัครในรอบ 1/2 และ 1/3 Quota/Portfolio & GPA ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 ธันวาคม 2566 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     วันที่ 20 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครในรอบ รอบที่ 1/2 , 1/3  Quota/Portfolio& GPA ประจำปีการศึกษา 2567 โดยดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งเเวดล้อม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตร สาขาการบัญชี สาขาการจัดการธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการตลาดและการตลาดดิจิทัล สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ปวส.สาขาวิชาช่างโยธาปวส.สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
         มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ประกาศผลสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา